آموزش استفاده از فرم تعریف گروه های پزشکی در نرم افزار کلینیک سیب

در این مقاله می خواهیم روش کار با فرم تعریف گروه های پزشکی در نرم افزار کلینیک سیب را به شما آموزش دهیم.

شایان ذکر است که ورود اطلاعات پایه در هر نرم افزاری، از الزامات کاربرد آن نرم افزار می باشد و نرم افزار کلینیک سیب نیز از این قاعده مستثنی نیست.

نمایش فرم گروه های پزشکی

برای این کار از نوار ابزار اصلی نرم افزار، وارد قسمت تنظیمات پایه شده و روی گزینه اطلاعات گروه پزشکی کلیک نمایید تا فرم مربوط به آن نمایش داده شود.

گزینه نمایش اطلاعات گروه پزشکی در نرم افزار کلینیک سیب

فرم اطلاعات گروه های پزشکی در نرم افزار کلینیک سیب

افزودن گروه پزشکی جدید به نرم افزار

در فرم اطلاعات گروه پزشکی، روی گزینه افزودن کلیک کنید یا کلید F5 را از روی صفحه کلید فشار دهید تا فرم در حالت دریافت اطلاعات قرار گیرد.

افزودن گرپه پزشکی جدید در نرم افزار کلینیک سیب

اطلاعات مربوط به گروه پزشکی جدید را وارد کرده و برای ثبت نهایی، روی گزینه ذخیره کلیک کنید یا کلید F6 را از روی صفحه کلید فشار دهید.

ویرایش اطلاعات یک گروه پزشکی

برای ویرایش اطلاعات گروه پزشکی تعریف شده در نرم افزار، ابتدا از لیست گروه های پزشکی موجود، سطر مورد نظر را انتخاب کرده و روی گزینه ویرایش کلیک نمایید یا کلید F4 را از روی صفحه کلید فشار دهید.

اطلاعات مورد نظر خود را تغییر داده و برای ثبت نهایی روی گزینه ذخیره کلیک کرده و یا کلید F6 را از روی صفحه کلید فشار دهید.

حذف اطلاعات یک گروه پزشکی از نرم افزار

برای حذف اطلاعات گروه پزشکی تعریف شده در نرم افزار، ابتدا از لیست گروه های پزشکی موجود، گروه پزشکی مورد نظر را انتخاب کرده و روی گزینه حذف کلیک نمایید یا کلید Delete را از روی صفحه کلید فشار دهید.

نرم افزار، پیغام آیا مایل به حذف اطلاعات می باشید؟ را نمایش خواهد داد. در صورتی که روی گزینه بلی کلیک نمایید اطلاعات گروه پزشکی انتخاب شده از نرم افزار حذف خواهد شد.

نکته 1 : برای حذف اطلاعات در کلیه قسمت‌های نرم افزار کلینیک سیب، بایستی مدیر سیستم این دسترسی را برای شما فعال نموده باشد. در غیر این صورت قادر به حذف نخواهید بود.

نکته 2 : اگر اطلاعات گروه پزشکی که می‌خواهید آن را حذف نمایید قبلا در سایر قسمت‌های نرم‌افزار، استفاده شده باشد، قادر به حذف آن نخواهید بود. در صورتی که دیگر از آن گروه استفاده نمی‌کنید، می‌توانید آن را ویرایش کرده و غیرفعال نمایید.

نکته 3 : اطلاعات سیستمی از نرم‌افزار، قابل حذف نمی‌باشد.