گزارشات نرم افزار کلینیک سیب چگونه است؟

نرم افزار کلینیک سیب با ارائه بیش از 100 نوع گزارش مدیریتی، مالی و گزارشات استاندارد بیمه شما را از بابت دریافت اطلاعات از عملکرد کلینیکتان بی‌نیاز می‌کند.

در ادامه به نمایش چند نمونه گزارش از این نرم افزار می‌پردازیم:

عناوین برخی از گزارشات موجود در نرم افزار کلینیک

 • درآمد کلینیک بر اساس بخش های مختلف
 • درآمد کلینیک بر اساس بیمه های طرف قرارداد
 • درآمد کلینیک بر اساس سرویس/خدمت
 • درآمد کلینیک بر اساس گروه سرویس/خدمت
 • درآمد کلینیک بر اساس پزشک/پرستار و سرویس/خدمت
 • درآمد کلینیک بر اساس تخصص های مختلف
 • درآمد کلینیک بر اساس انواع مراجعین (ویژه کلینیک‌های سازمانی مانند فرهنگیان و …)
 • درآمد کلینیک بر اساس کاربران/مسئولان پذیرش
 • نمودار درآمد کلینیک بر اساس ماه
 • نمودار درآمد کلینیک بر اساس ماه و بخش
 • نمودار درآمد کلینیک بر اساس ماه و تخصص
 • نمودار درآمد کلینیک بر اساس ماه و بیمه
 • لیست نسخ پزشکان
 • لیست نسخ پزشکان بر اساس کد استاندارد (ISO)
 • ویزیت پزشکان و دندانپزشکان همکار (گزارش درخواستی سازمان بیمه)
 • برگ کمیته دندانپزشکی
 • گزارشات مالی استندارد – دفاتر گروه
 • گزارشات مالی استاندارد دفتر کل
 • گزارشات مالی استاندارد – دفتر معین
 • گزارشات مالی استاندارد – دفتر تفصیلی
 • گزارش ترازنامه کلینیک (بیلان)
 • گزارش سود و زیان کلینیک
 • و ده‌ها گزارش دیگر که در نرم افزار کلینیک سیب گنجانده شده است

در پایین همین صفحه می توانید نسخه رایگان نرم افزار کلینیک سیب را سفارش دهید تا ما به صورت کاملا رایگان، این نرم افزار را روی سیستم شما نصب و راه اندازی کنیم تا بتوانید دقیق تر آنها را بررسی نمایید.

گزارش حقوق و دستمزد پزشکان و پرستاران کلینیک

گزارش حقوق و دستمزد پزشکان در نرم افزار کلینیک سیب

گزارش کلی ماهانه از عملکرد کلینیک

گزارش کلی عملکرد ماهانه کلینیک در نرم افزار سیب

گزارش درخواست هزینه و صورتحساب پزشکان و دندانپزشکان از بیمه (برگ کمیته)

گزارش برگ کمیته در نرم افزار کلینیک سیب

گزارش عملکرد کلینیک بر اساس ماه و سال

گزارش عملکرد کلینیک بر اساس ماه و سال

درآمد کلینیک بر اساس بیمه‌های طرف قرارداد

گزارش کلینیک بر اساس بیمه های طرف قرارداد در نرم افزار کلینیک سیب

گزارش نمودار خطی مقایسه عملکرد بخش های مختلف کلینیک

نمونه گزارش نرم افزار کلینیک سیب - نمودار خطی مقایسه بخش های مختلف کلینیک

گزارش نمودار ستونی مبالغ دریافتی نقدی در بخش های مختلف کلینیک

نمونه گزارش نرم افزار کلینیک سیب - نمودار ستونی مبالغ نقدی بخش های مختلف کلینیک

توجه داشته باشید که اگر شما گزارشی بخواهید که در نمونه گزارشات نرم افزار کلینیک وجود نداشته باشد، چنانچه گزارش درخواستی، از اطلاعات موجود در نرم افزار کلینیک قابل استخراج باشد، ما آن را به صورت رایگان برای شما اضافه می‌کنیم.

چرا که برخی گزارشات موجود در نرم افزار، حاصل درخواست های مشتریان فعلی نرم افزار است که به صورت رایگان اضافه شده است.